Wstąp do nas!

ul. Peowiaków 12

20-007, Lublin

II Piętro, Pokój 215

Kontakt do nas

Nasz numer: 81 466 61 08

Kierownik: Beata Irena Michałkiewicz – irenabeata.m@ck.lublin.pl

Biuro: Agata Tomasik, Artur Dobosz, Michał Gała – lsa@ck.lublin.pl